Vi møtes på tirsdager i partalls uker.

IKT-standarder

Denne siden er ikke ferdig redigert

FIXME

Her kan du finne informasjon om ikt-standarder som gjelder for offentlig sektor.

Standardiseringsportalen

Standardiseringsportalen skal gi offentligheten fullt innsyn i og mulighet til å påvirke prosessene rundt standardiseringsarbeidet, og samtidig understøtte Standardiseringsrådet og DIFI sitt arbeid.

http://standard.difi.no

Standarder det er snakk om

Lovdata

FOR 2009-09-25 nr 1222: Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20090925-1222.html

Standard Norge


QR Code
QR Code wiki:ikt-standarder (generated for current page)